PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020-2021:

 

 1. Podstwa programowa wychowania przedszkolnego -Rozporządzenie MEN z z dnia 14.02.2017 r.  (Dz. U. z 2017  poz. 356 ze. zm.),

 

 2. " W kręgu zabawy”  - program wychowania przedszkolnego autor Jadwiga Pytlarczyk , wydawnictwo: JUKA 

 

 3. "Klucz do uczenia się” - autor Galina Dolya i Nikolai Veraksa, wydawnictwo: K2L POLSKA