Skład Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie 
w roku szkolnym  2018/2019 

Funkcje w Radzie Rodziców Imię i nazwisko Przedstawiciel oddziału

Przewodniczący
 
   


 
Z-ca Przewodniczącego

    

Sekretarz
    
Komisja Rewizyjna

 

 

 

 

 

 


Poniżej w załączniku informacja o wysokości skladki na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2018-2019

 

Konto wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018-2019

 

         Numer rachunku bankowego, na który od 01.09.2018 r. należy dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców:

 

nr:  88 1160 2202 0000 0003 5913 2893

Bank  Millenium

Joanna Jarmuż- Marek – Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 85,00 zł

( płatna w ratach lub w całości).

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę oddziału.