Skład Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie 
w roku szkolnym  2019/2020 

Funkcje w Radzie Rodziców Imię i nazwisko Przedstawiciel oddziału

Przewodniczący
 
   


 
Z-ca Przewodniczącego

    

Sekretarz
    
Komisja Rewizyjna

 

 

 

 

 

 


Poniżej w załączniku informacja o wysokości skladki na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2019-2020

 

Konto wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019-2020

 

         Numer rachunku bankowego, na który od 01.09.2019 r. należy dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców:

 

nr:  90 1020 1505 0000 0002 0211 3124

Bank  PKO BP

Monika Piechocka-Cieśla– Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 85,00 zł

( płatna w całości lub 4 ratach, ostatnia rata płatna do końca grudnia bieżącego roku ).

 

W sytuacji gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo wtedy drugie z dzieci jest zwolnione ze składki.

 

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę oddziału.