Informacja o wysokości skladki na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2020-2021

 

Konto wpłat na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020-2021

 

         Numer rachunku bankowego, na który od 01.09.2020 r. należy dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców:

 

nr:  90 1020 1505 0000 0002 0211 3124

Bank  PKO BP

Monika Piechocka-Cieśla– Przewodnicząca Rady Rodziców

 

Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 85,00 zł

( płatna w całości lub 4 ratach, ostatnia rata płatna do końca grudnia bieżącego roku ).

 

W sytuacji gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo wtedy drugie z dzieci jest zwolnione ze składki.

 

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę oddziału.