UWAGA RODZICE

 

Informujemy Rodziców/Prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, iż zgodnie z Regulaminem rekrutacji na rok szkolny 2019-2020,

Rodzice/Prawni opiekunowie w dniach od 28.03.2019 r. do 5.04.2019 r. do godz. 15:00  składają w sekretariacie przedszkola Oświadczenia woli przyjęcia - załącznik nr 11 wraz z  upoważnieniem osób do odbioru dziecka z przedszkola - załącznik nr 13.

 

Załączniki dostępne są poniżej do pobrania:

 

 

UWAGA RODZICE

   

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty o przyjęcie dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2019-2020,

 

dostępne są poniżej do pobrania w formie załączników, oraz

w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:30-15:30.

 

Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka

do przedszkola będą przyjmowane
od dnia 1.03.2019 r. do 22.03.2019 r.
Rodzice/Prawni  opiekunowie  przed uzupełnieniem wniosku
zobowiązani jest zapoznać się z 
do Przedszkola Miejskiego nr 1
im. Marii Konopnickiej w Żninie
wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2019
 
z dnia 8.02.2019 r.
 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie 

 

UWAGA RODZICE

   Deklaracje na kolejny rok szkolny 2019/2020 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez wychowanków

z rocznika 2014 i 2015  można pobierać ze strony internetowej ( www.pm1znin.pl )   w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie przedszkola i składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2019 r.

w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:30 do 15:30.

    Dzieci z rocznika 2013 objęte są postępowaniem rekrutacyjnym

do przedszkolnych oddziałów ,,0''   prowadzonych przy  Szkole Podstawowej nr 2 lub w innej wybranej placówce.

 

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne dołączają do deklaracji
wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola  - załącznik nr 13 (znajdujący się poniżej w formie załącznika) .

 

UWAGA RODZICE

   

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2019-2020,

Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2019-2020 - załącznik nr 1

 

znajdują się poniżej do pobrania w formie załączników:

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 ROK SZKOLNY 2019-2020: