UWAGA RODZICE

   Deklaracje na kolejny rok szkolny 2019/2020 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez wychowanków

z rocznika 2014 i 2015  można pobierać ze strony internetowej ( www.pm1znin.pl )   w zakładce Rekrutacja oraz w sekretariacie przedszkola i składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.02.2019 r.

w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:30 do 15:30.

    Dzieci z rocznika 2013 objęte są postępowaniem rekrutacyjnym

do przedszkolnych oddziałów ,,0''   prowadzonych przy  Szkole Podstawowej nr 2 lub w innej wybranej placówce.

 

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne dołączają do deklaracji
wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola  - załącznik nr 13 (znajdujący się poniżej w formie załącznika) .

 

UWAGA RODZICE

   

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2019-2020,

Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2019-2020 - załącznik nr 1

 

znajdują się poniżej do pobrania w formie załączników:

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 ROK SZKOLNY 2019-2020: