UWAGA RODZICE

 

Informujemy Rodziców/Prawnych opiekunów o terminie podpisywania

Deklaracji korzystania ze świadczeń przedszkola na rok szkolny 2018-2019.

Dokument do pobrania znajduje w załączniku poniżej o treści 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia - DEKLARACJA

oraz załącznik nr 1 do Deklaracji - Upoważnienie .

 

Termin podpisania deklaracji obowiązuje  od 25.05.2018 r. do 12.06.2018 r                  do godz 15:00.

 

Nie podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją dziecka z przedszkola i skreśleniem z listy wychowanków  na rok szkolny 2018-2019. 

 

 

 

UWAGA RODZICE

 

Informujemy, że w ogłoszonym terminie

podpisywania umów cywilnoprawnych

dotyczących rekrutacji i rekrutacji postępowania uzupełniającego

na rok szkolny 2018-2019

będą do podpisania dokumenty

inne niż umowy cywilnoprawne, obowiązujące do tej pory.

 

W załączniku zamieszczony został

Aneks do Regulaminu Rekrutacji dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2018-2019,

prosimy Rodziców

o zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 

 

UWAGA RODZICE

   

Regulamin rekrutacji

na rok szkolny 2018-2019,

Deklaracja  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w roku szkolnym 2018-2019 - załącznik nr 1

oraz Wniosek o przyjęcie  dziecka  do przedszkola

na rok szkolny 2018-2019 wraz z załącznikami 

znajdują się poniżej do pobrania w formie załączników: