UWAGA RODZICE

 

Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących rekrutacji

w okresie epidemii podajemy i zamieszczamy

do publicznej wiadomości w Zakładce Rekrutacja

listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

do przedszkola  w postępowaniu uzupełniającym 

na rok szkolny 2020-2021

w formie załącznika zamieszczonego poniżej

na dole po ogłoszeniach.

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE

 

Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących rekrutacji

w okresie epidemii podajemy i zamieszczamy

do publicznej wiadomości w Zakładce Rekrutacja

listę dzieci zakwalifkowanych i niezakwalifkowanych

do przedszkola  w postępowaniu uzupełniającym 

na rok szkolny 2020-2021

w formie załącznika zamieszczonego poniżej

na dole po ogłoszeniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE

 

Zgodnie ze zmianą przepisów dotyczących rekrutacji

w okresie epidemii podajemy i zamieszczamy

do publicznej wiadomości

listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

do przedszkola na rok szkolny 2020-2021

w formie załącznika zamieszczonego poniżej

na dole po ogłoszeniach.

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE

   

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty o przyjęcie dzieci do przedszkola

na rok szkolny 2020-2021,

 

dostępne są poniżej do pobrania w formie załączników, oraz

w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:30-15:30.

 

Uzupełnione wnioski wraz z załącznikami o przyjęcie dziecka

do przedszkola będą przyjmowane
od dnia 2.03.2020 r. do 20.03.2020 r. do godz. 15:00
 
Rodzice/Prawni  opiekunowie  przed uzupełnieniem wniosku
zobowiązani są  zapoznać się z 
Regulaminem rekrutacji dzieci
do Przedszkola Miejskiego nr 1
im. Marii Konopnickiej w Żninie
wprowadzonym Zarządzeniem nr 3/2020
 
z dnia 3.02.2020 r.
 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie 

 

UWAGA RODZICE

   Deklaracje na kolejny rok szkolny 2020/2021  

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez wychowanków

z rocznika 2015 , 2016 i 2017 ( załącznik nr 1) wraz z wykazem osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola ( załącznik nr 13)   można pobierać ze strony internetowej ( www.pm1znin.pl )   w zakładce Rekrutacja

oraz w sekretariacie przedszkola i składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 19.02.2020 r. w godzinach od 7:30 do 15:30.

   

Dzieci z rocznika 2014 objęte są postępowaniem rekrutacyjnym

do przedszkolnych oddziałów ,,0''   prowadzonych przy  Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 5 lub w innej wybranej placówce.

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 

ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM 

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

 ROK SZKOLNY 2020-2021: